aktualności

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

dodano: 2021-02-11

 

 

 

              Rekrutacja do Przedszkola Publicznego nr 8              z Oddziałami Integracyjnymi na rok szkolny 2021/2022. 

 

Szanowni Rodzice ! 

         Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 8 z Oddziałami Integracyjnymi we Włocławku, informuje, że od 9 do 23 marca 2021 roku rozpoczyna się nabór nowych dzieci do naszego przedszkola.

 

Ważne terminy

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego,      w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2021/2022 do przedszkoli publicznych oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miasto Włocławek

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu uzupełniającym

od 1 do 8 marca 2021r.

Potwierdzenie kontynuacji wychowania przedszkolnego (przyjmowanie od rodziców deklaracji o pozostawieniu dziecka w dotychczasowym przedszkolu).

 

_______________

od 9 do 23 marca 2021r.

Zapisy do przedszkoli (składanie wniosków wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez dziecko określonych kryteriów).

od 1 czerwca

do 30 lipca 2021r.

od 25 do 29 marca 2021r.

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do danej jednostki wychowania przedszkolnego i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym żądania przez przewodniczącego dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach. Ponadto przewodniczący może zwrócić się do Prezydenta Miasta o potwierdzenie okoliczności zawartych w oświadczeniach (Prezydent Miasta dokonuje potwierdzenia w terminie 14 dni).

od 2 – 6 sierpnia 2021r.

30 marca 2021r.

Ogłoszenie listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do rekrutacji.

9 sierpnia 2021r.

od 6 do 13 kwietnia 2021r.

Podpisywanie deklaracji woli o korzystaniu z wychowania przedszkolnego. Niezłożenie deklaracji w wymaganym terminie będzie jednoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

od 10– 20 sierpnia 2021r.

14 kwietnia 2021r.

Ogłoszenie listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola.

23 sierpnia 2021r.

 

  

Zarządzenie Nr 9/2021 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia                18 stycznia 2021r.

 

« Wróć do listy aktualności