kącik dla rodziców

Przedszkole czynne jest od godziny 6.00-16.30. Dzieci przebywają w przedszkolu w godzinach określonych w umowie cywilno-prawnej. 


   

Koszt 1 godziny wykraczającej poza realizację podstawy programowej w roku szkolnym 2016/2017 tj. poza godziny 8.00-13.00  wynosi 1zł.

 Zajęcia dodatkowe realizowane w przedszkolu są bezpłatne (aerobik, j.angielski).


 

Koszt wyżywienia za jeden dzień - 7

 

Opłaty za wyżywienie oraz opłata godzinowa podlegają zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu w następnym miesiącu tj. nieobecność powstała we wrześniu zostanie odliczona w październiku.


 

Składka na Radę Rodziców -90( ustalona na zebraniach z rodzicami we 09.2017r)

Składkę na Radę Rodziców można wpłacić w 2 ratach we IX i X na konto:

70 9550 0003 3001 0073 2682 0001

Dokonując wpłaty prosimy wpisać imię i nazwisko dziecka.


 

UBEZPIECZENIE DZIECI rok szkolny 2017/2018

 Rada Rodziców podjęła decyzję : dzieci w tym roku szkolnym są ubezpieczone w  COMPENSIE

Składka na ubezpieczenie 30(płatna do 20 IX)

Zgłoszenie szkody : Pobieramy od dyrektora przedszkola druk zgłoszenia szody wraz z numerem polisy. Compensa Kontakt: +48 22 501 61 00, 801 120 000


 

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE DOKONUJEMY DO 10 KAŻDEGO MIESIĄCA!!!

Przerwa wakacyjna w roku szkolnym 2017/2018 odbywać się będzie w sierpniu. W tym czasie dzieci będą mogły uczęszczać do przedszkola zastępczego tj. PP-17 przy ul. Wroniej. Aby dziecko uczęszczało w miesiącach wakacyjnych (lipiec, sierpień) do przedszkola oraz placówki zastępczej należy złożyć do dyrektora wniosek - termin do 15 maja.

 


 

Udział Przedszkola w Kampanii na rzecz naturalnej diety "Zdrowy przedszkolak": - Plan Pracy na rok szkolny 2012/2013-  

                                          - Plan Pracy na rok szkolny 2013/2014 - 

 

Dyrektor przyjmuje interesantów w następujące dni:

wtorki - 8.00-12.00 ;  

Procedura przyjmowania skarg i wniosków: