kącik dla rodziców

 

 

Jadłospis od 22.03 do 02.04.2021r.


 

ZMIANY W PRZEPISACH O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH-

 

 


 

Przedszkole czynne jest od godziny 6.00-16.30. Dzieci przebywają w przedszkolu w godzinach określonych w umowie cywilno-prawnej. 

 


   

Koszt 1 godziny wykraczającej poza realizację podstawy programowej w roku szkolnym 2020/2021 tj. poza godziny 8.00-13.00  wynosi 1zł.

 Zajęcia dodatkowe realizowane w przedszkolu są bezpłatne (integracja sensoryczna, zajęcia taneczno-rytmiczne, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne).


 

Koszt wyżywienia za jeden dzień - 10

 

Opłaty za wyżywienie oraz opłata godzinowa podlegają zwrotowi w przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu w następnym miesiącu tj. nieobecność powstała we wrześniu zostanie odliczona w październiku.


 

Składka na Radę Rodziców -100( ustalona na zebraniach z rodzicami)

Składkę na Radę Rodziców można wpłacić w 2 ratach we IX i X na konto:

70 9550 0003 3001 0073 2682 0001

Dokonując wpłaty prosimy wpisać imię i nazwisko dziecka.


 

UBEZPIECZENIE DZIECI rok szkolny 2020/2021

 Rodzice podjęli decyzję na zebraniu ogólnym o ubezpieczeniu dzieci w  COMPENSIE

Składka na ubezpieczenie 32(płatna do 15 IX)

Zgłoszenie szkody : Pobieramy od dyrektora przedszkola druk zgłoszenia szody wraz z numerem polisy. Compensa Kontakt: +48 22 501 61 00, 801 120 000


 

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE DOKONUJEMY DO 10 KAŻDEGO MIESIĄCA!!!

Przerwa wakacyjna w roku szkolnym 2019/2020 odbywać się będzie w sierpniu. W tym czasie dzieci będą mogły uczęszczać do przedszkola zastępczego tj. PP-17 przy ul. Wroniej. Aby dziecko uczęszczało w miesiącach wakacyjnych (lipiec, sierpień) do przedszkola oraz placówki zastępczej należy złożyć do dyrektora wniosek - termin do 15 maja.

WAŻNE !

Do przedszkola zastępczego mogą uczęszczać dzieci rodziców obojga pracujących.

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Dyrektor przyjmuje interesantów w następujące dni:

wtorki - 8.00-12.00 ;  

Procedura przyjmowania skarg i wniosków: