kadra pedagogiczna

  Zatrudniony personel to wykwalifikowana kadra pedagogiczna oraz personel administracyjno-obsługowy.
Nauczyciele pracują w powierzonych im oddziałach, w zakresie dydaktyczno-opiekuńczo-wychowawczym na trzech poziomach, dostosowując wymagania do potrzeb i możliwości dzieci.
Przedszkole zatrudnia logopedę na ½ etatu, który odpowiada za terapię dzieci uczęszczających do przedszkola.
Opiekę nad dziećmi sprawują również pozostali pracownicy, szczególnie pomoc nauczyciela w grupie dzieci 3-letnich oraz woźne oddziałowe.
Intendentka wraz z kucharkami dba o świeże i smaczne posiłki.

Kadra pedagogiczna na rok szkolny 2020/2021:

 SMERFY

 • mgr Hanna Zagajewska
 • mgr Katarzyna Chojnacka
 • Aneta Kurzep - j. angielski
 • mgr Kamil Krygier - rytmika

KRASNALE

 • Zofia Wojcieszyńska
 • mgr Wanda Szczygielska
 • mgr Małgorzata Matuszewska
 • Aneta Kurzep - j. angielski
 • mgr Kamil Krygier - rytmika

BIEDRONKI

 • mgr Izabela Słomczewska
 • mgr Małgorzata Matuszewska
 • mgr Żaneta Jastrzębska - nauczyciel specjalista
 • Aneta Kurzep - j. angielski
 • mgr Dariusz Duszeński - religia
 • mgr Kamil Krygier - rytmika

SŁONECZKA

 • mgr Anna Muzal
 • mgr Anna Wasielewska
 • Aneta Kurzep - j. angielski
 • mgr Kamil Krygier - rytmika

MUCHOMORKI

 • mgr Agata Hansz - Rosiecka
 • mgr Urszula Rybacka
 • Aneta Kurzep - j. angielski
 • mgr Dariusz Duszeński - religia
 • mgr Kamil Krygier - rytmika

LOGOPEDA

 • mgr Dorota Lewandowska