nasz dzień

Przedszkole czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 600-1630.
W tym czasie prowadzone są zajęcia w każdej grupie wiekowej z uwzględnieniem podstawy programowej w zakresie wychowania przedszkolnego.

  

Rozkład dnia dla grupy 3,4-latków

 

 6.00 - 8.20

Schodzenie się dzieci. Zabawy spontaniczne w sali dostosowane do indywidualnych potrzeb i zainteresowań dzieci z wykorzystaniem ulubionych zabawek. Praca z grupką i indywidualna, praca z dziećmi objętymi pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Zabawa ruchowa.

8.20 - 8.30

Czynności higieniczno - porządkowe.

8.30 - 9.00

Śniadanie.

9.00 - 9.20 

Zajęcie dydaktyczne.

9.20 - 11.20

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Spacery z całą grupą, gry  i zabawy ruchowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowe.

11.20 - 11.30

Czynności higieniczno - porządkowe.

11.30 - 12.00

Obiad.

 

12.00 - 13.30 

Zabawy wyciszające, ćwiczenia rozluźniające z wykorzystaniem różnych technik relaksacji, słuchanie bajek, baśni, wierszy  i opowiadań, zabawy dowolne, tematyczne, konstrukcyjne, dydaktyczne, badawcze w sali lub na świeżym powietrzu. Praca  z grupką lub indywidualnie, praca z dziećmi objętymi pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne  zainteresowania dzieci.

13.30 - 13.40

Czynności higieniczno - porządkowe.

13.40 - 14.00

Podwieczorek.

 

 14.00 - 16.30

Zabawy spontaniczne, konstrukcyjne, badawcze, ruchowe, tematyczne w sali przedszkolnej. Praca indywidualna lub w małych grupkach. Zabawy na powietrzu. Rozchodzenie się dzieci. Rozmowy  z rodzicami.

 

 Rozkład dnia dla grupy 5,6-latków

 

 6.00 - 8.20

Schodzenie się dzieci. Zabawy dowolne zgodne z zainteresowaniami dzieci. Praca indywidualna lub w małych grupkach, praca z dziećmi objętymi pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Zestaw ćwiczeń porannych.

8.20 - 8.30

Czynności higieniczno - porządkowe.

8.30 - 9.00

Śniadanie - wyrabianie u dzieci świadomości potrzeby dostarczania organizmowi niezbędnych składników dla zdrowia.

 9.00 - 10.00

Zajęcia dydaktyczne dla całej grupy  realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego (umysłowa, plastyczna, ruchowa, muzyczna, matematyczna).

 10.00 - 11.20 

Zabawy w ogrodzie przedszkolnym. Spacery, obserwacje przyrodnicze, gry i zabawy ruchowe na świeżym powietrzu lub   w sali.

11.20 - 11.30

Czynności higieniczno - porządkowe.

11.30 - 12.00

Obiad - wyrabianie u dzieci kultury jedzenia.

 

12.00 - 13.30 

Zabawy wyciszające, ćwiczenia rozluźniające z wykorzystaniem różnych technik relaksacji, słuchanie bajek, baśni, wierszy i opowiadań,  zabawy dowolne, tematyczne, konstrukcyjne, dydaktyczne, badawcze w sali lub na świeżym powietrzu. Praca  z grupką lub indywidualnie, praca z dziećmi objętymi pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności  i zainteresowania dzieci.

13.30 -13.40

Czynności higieniczno - porządkowe.

13.40 - 14.00

Podwieczorek.

14.00 - 16.30

Zabawy służące realizacji pomysłów dzieci w sali, praca indywidualna lub w małych grupkach. Zabawy na powietrzu. Rozchodzenie się dzieci. Rozmowy z rodzicami.