nasz dzień

Przedszkole czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 600-1630.
W tym czasie prowadzone są zajęcia w każdej grupie wiekowej z uwzględnieniem podstawy programowej w zakresie wychowania przedszkolnego.

 

          ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU – 3-LATKI

 

6.00 – 8.00

Zabawy dowolne wg zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci, zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe

 

8.00 – 8.20

Zabawy dowolne: tematyczne, konstrukcyjne, badawcze

20 min

8.20 – 8.30

Praca z grupką dzieci i indywidualna, zabawa ruchowa.

10 min

8.30 – 9.00

Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku. Śniadanie.

30 min

9.00 – 9.15

Zajęcia dydaktyczne

15 min

9.15 –10.15

Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo- ogrodnicze, spacery i wycieczki (w przypadku niesprzyjającej aury – gry i zabawy ruchowe w salach).

60 min

10.15 – 10.45

Zabawy dowolne: tematyczne, konstrukcyjne, badawcze

30 min

10.45 – 10.50

Zabawa ruchowa

5 min

10.50 – 11.20

Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku. I danie - zupa

30 min

11.20 – 12.20

Odpoczynek/ bajkoterapia/muzykoterapia. Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci.

60 min

12.20 – 12.30

Praca z grupką dzieci i indywidualna, zabawa ruchowa.

10 min

12.30 – 13.00

Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku. Obiad - II danie

30 min

13.00 – 13.20

Akcja CPCD

 

13.20 – 14.20

Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci

 

14.20 – 14.40

Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku. Podwieczorek.

 

14.40 – 16.30

Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, praca indywidualna, kontakty okolicznościowe, zabawy na boisku przedszkolnym

 

Realizacja podstawy programowej w godz. od 8.00 – 13.00

 

Zajęcia dydaktyczne 40 minut

Zabawa dowolna 50 minut

Ruch na powietrzu 60 minut

Czynności higieniczne 150 minut

 

    ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU - 4-LATKI

6:00 – 8:00

Zabawy dowolne według zainteresowań służące realizacji pomysłów dzieci zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, ćwiczenia ogólnorozwojowe.

8:00 - 8:10

Ćwiczenia poranne, zabawy ruchowe

8:10 – 8:30

Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.

8:30 – 9:00

Śniadanie

9:00 – 9:15

Zajęcia dydaktyczne

9:15 – 10:30

Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym: zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo-ogrodnicze, spacery i wycieczki.
(w przypadku niesprzyjającej aury - gry i zabawy ruchowe w salach)

10:30 – 10:50

Ćwiczenia ogólnorozwojowe, praca z grupką dzieci i indywidualna

10:50 – 11:00

Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.

11:00 – 11:20

 

I danie – zupa

 

11;20- 12:20

Organizowanie sytuacji sprzyjającej dziecięcej aktywności:
- gry i zabawy ruchowe, zabawy integracyjne
- zabawy dowolne: tematyczne, konstrukcyjne, badawcze, techniczne
- praca z grupką dzieci i indywidualna .zabawa ruchowa

12:20 – 13:00

 

Obiad – II danie

13:00- 14:20


 

Odpoczynek /bajkoterapia/muzykoterapia/ćwiczenia relaksacyjne/

Zabawy podejmowane z inicjatywy dzieci

14:20 – 14:30

Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.

14:30 – 14:45

Podwieczorek

14:30 – 16:30

Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, praca indywidualna, kontakty okolicznościowe,

Realizacja podstawy programowej w godz. od 8.00- 13.00

 

 

 ROZKŁAD DNIA W PRZEDSZKOLU – 5 -6 latki

6:00 – 8:00

Zabawy dowolne według zainteresowań dzieci : konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę, , praca z grupką dzieci i indywidualna, ćwiczenia ogólnorozwojowe.

8:00 - 8:10

Ćwiczenia poranne

8:10– 8:30

Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.

8:30 – 9:00

Śniadanie

9:00 – 9:50

Zajęcia dydaktyczne

9:50 – 10:50

Organizowanie sytuacji sprzyjającej dziecięcej aktywności:
- gry i zabawy ruchowe, zabawy integracyjne
- zabawy dowolne: tematyczne, konstrukcyjne, badawcze, techniczne
- praca z grupką dzieci i indywidualna

 

10:50 – 11:00

Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.

11:00 – 11:20

I danie- zupa

11:20 – 12:20


 

Gry i zabawy ruchowe na powietrzu, w tym: zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, spacery i wycieczki.
(w przypadku niesprzyjającej aury - gry i zabawy ruchowe w salach)

12:20 -12:30

Czynności higieniczne – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku


 

12:30 - 13:00

 

 

Obiad- II danie

13:00 – 14:20

Relaksacja, słuchanie muzyki relaksacyjnej i bajek

Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci. Dowolna działalność dzieci: zabawy swobodne w sali lub w ogrodzie, zabawa ruchowa

14:20 – 14:30

Czynności higieniczno – samoobsługowe, przygotowanie do posiłku.

14:30 – 14:45

Podwieczorek

14:45 – 16:30

Zabawy edukacyjne i wychowawcze organizowane przez nauczyciela oraz podejmowane z inicjatywy dzieci, praca z grupką, praca indywidualna , kontakty okolicznościowe z rodzicami

Realizacja podstawy programowej w godz. od 8.00- 13.00