nasz dzień

Przedszkole czynne jest codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 600-1630.
W tym czasie prowadzone są zajęcia w każdej grupie wiekowej z uwzględnieniem podstawy programowej w zakresie wychowania przedszkolnego.

 

 

RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

6.00 - 8.30 - Schodzenie się dzieci. Zabawy spontaniczne w sali dostosowane do

indywidualnych potrzeb i zainteresowań dzieci służące realizacji pomysłów dzieci : zabawy

konstrukcyjne, manipulacyjne, tematyczne, zabawy integrujące grupę. Zabawy poranne z

elementami ruchowymi. Praca indywidualna lub w małych grupkach, praca z dziećmi objętymi

pomocą psychologiczno-pedagogiczną.

8.30 - 8.50 - Śniadanie. Wyrabianie nawyków do czynności higienicznych i

samoobsługowych. Wyrabianie świadomości potrzeby dostarczania organizmowi niezbędnych

składników dla zdrowia.

9.00 - 10.00 - Zajęcia dydaktyczne dla całej grupy realizowane wg wybranego programu

wychowania przedszkolnego.

10.00 - 11.20 – Gry i zabawy ruchowe w ogrodzie przedszkolnym. Spacery i wycieczki z

całą grupą, obserwacje przyrodnicze, prace porządkowo-ogrodnicze.

11.30 - 12.00 – Obiad - dalsze wyrabianie u dzieci kultury jedzenia, czynności

samoobsługowych i higienicznych.


12.00 - 12.30 -
 
 Odpoczynek- słuchanie bajek, muzyki relaksacyjnej, Zabawy

spontaniczne podejmowane z inicjatywy dzieci, konstrukcyjne, badawcze, ruchowe,

tematyczne w sali lub na świeżym powietrzu, praca indywidualna lub w małych grupkach

12.30 - 13.50 - Organizowanie sytuacji sprzyjajacej dziecieej aktywności : zabawy

dowolne, tematyczne, konstrukcje, badawcze, dydaktyczne. Gry i zabawy sprzyjające

integracji grupy. Praca z grupką lub indywidualnie, praca z dziećmi objętymi pomocą

psychologiczno-pedagogiczną. Tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i

zainteresoweania dzieci. Zabawa ruchowa.

14.00 -14.25 - Podwieczorek. Czynności higieniczne przed i po posiłku.

14.30 – 16.30 Zabawy spontaniczne, konstrukcyjne, badawcze, ruchowe, tematyczne w

sali, praca indywidualna lub w małych grupkach. Zabawy na powietrzu. Rozchodzenie się

dzieci. Kontakty z rodzicami.